Cụm từ tiếng Anh hữu ích cho buổi phỏng vấn xin việc

Cụm từ tiếng Anh hữu ích cho buổi phỏng vấn xin việc

16:12 06/08/2020

Bạn có thể sử dụng rất nhiều tính từ để mô tả tính cách như easy-going, proactive cùng nhiều cụm từ, cấu trúc mô tả điểm mạnh, kinh nghiệm, mục tiêu.

Bảy cách tăng khả năng viết luận bằng tiếng Anh
Bốn bước học tiếng Anh qua bài hát

Thí sinh vừa lo thi tốt nghiệp, vừa lo dịch bệnh

15:51 06/08/2020

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2020 đang đếm ngược đến ngày thi 9-10/8, nhưng cũng lo bị lây nhiễm khi số ca Covid-19 tăng nhanh chóng