Bảy cách tăng khả năng viết luận bằng tiếng Anh

15:57 06/08/2020

Để chinh phục các kỳ chuẩn hóa bằng tiếng Anh như TOEFL, IELTS, SAT hay GMATH, bạn cần có câu chủ đề rõ ràng, đưa trích dẫn giá trị vào bài luận.

Bốn bước học tiếng Anh qua bài hát

15:54 06/08/2020

Sau khi tìm loại nhạc yêu thích, bạn nên tập trung vào lời bài hát và ghi lại những từ nghe được để tăng vốn từ vựng, học thêm cách dùng mới.