Cụm từ tiếng Anh hữu ích cho buổi phỏng vấn xin việc

16:12 06/08/2020

Bạn có thể sử dụng rất nhiều tính từ để mô tả tính cách như easy-going, proactive cùng nhiều cụm từ, cấu trúc mô tả điểm mạnh, kinh nghiệm, mục tiêu.

Thí sinh vừa lo thi tốt nghiệp, vừa lo dịch bệnh

15:51 06/08/2020

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2020 đang đếm ngược đến ngày thi 9-10/8, nhưng cũng lo bị lây nhiễm khi số ca Covid-19 tăng nhanh chóng